Work > 2014-15

Flour Sack (Dusty Kitchen)
Flour Sack (Dusty Kitchen)
cotton fabric, thread, batting, flour
2" x 5" x 6"
2014